Close
Netherlands — NL
Aanpassen
Menu

ORYX®, doeltreffende bescherming van mensen en gebouwen

Bij brand in gebouwen komen mensenlevens in gevaar, gaan goederen verloren en worden gebouwen en installaties onbruikbaar.

Passieve brandbescherming is een reeks preventieve maatregelen die ervoor zorgen dat een gebouw gedurende een bepaalde tijd een brand kan weerstaan.

Drie doelstellingen van passieve brandbescherming:

  1. De verdere verspreiding van vuur, rook en hitte voorkomen of beperken
  2. De stabiliteit van het gebouw en de constructie zo lang mogelijk behouden
  3. Veilige vluchtroutes garanderen voor wie zich in het brandend pand bevindt

Vier criteria voor passieve brandbescherming:

  • Stabiliteit (R)

Een bouwelement blootgesteld aan brand en mechanische belasting moet zijn dragende functie blijven behouden. De constructie mag niet bezwijken of teveel vervormen bij verhitting.

  • Vlamdichtheid (E)

Een scheidend bouwelement blootgesteld aan brand mag geen openingen of scheuren vertonen waardoor vuur of hete gassen kunnen ontsnappen. Ook de warmtestraling moet aan bepaalde eisen voldoen.

  • Thermische isolatie (I)

Dit criterium bepaalt het vermogen van een bouwelement om de temperatuurstijging aan de niet verhitte zijde binnen de gestelde grenzen te houden om zo het risico tot ontsteking te minimaliseren.

  • Rookweerstand (S)

Een brandwerende scheiding moet naast brand ook rook weren. De rookwerendheid wordt bepaald aan de hand van een ‘smoke leakage’ test bij kamertemperatuur en bij verhoogde rookgastemperatuur.

Meer info over onze producten